Giải bài chính tả: Tiếng hò trên sông - tiếng việt 3 tập 1 trang 87

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài chính tả: Tiếng hò trên sông - tiếng việt 3 tập 1 trang 87. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1. Nghe - viết: Tiếng hò trên sông

  • Bài chính tả có mấy câu?
  • Nêu các tên riêng trong bài?

Trả lời:

Tiếng hò trên sông

Điệu hò chèo thuyền của chị Gái vang lên. Tôi nghe như có cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng, rồi vút bay cao. Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lơ lửng, đưa đến những bến bờ xa lạ. Trước mắt tôi, vừa hiện ra con sông giống như sông Thu Bồn từ ngang trời chảy lại...

  • Bài chính tả có 4 câu
  • Các tên riêng trong bài là: Gái, Thu Bồn.

Câu 2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống ?

a. (cong, coong)

  • chuông xe đạp kêu kính c..., vẽ đường c...

b. (xong, xoong)

  • làm x... việc, cái x...

Trả lời:

a. chuông xe đạp kêu kính coong, vẽ đường cong

b. làm xong việc, cái xoong

Câu 3. Thi tìm nhanh, viết đúng:

a – Từ ngữ chỉ sự vật có tiếng bắt đầu bằng s:

– Từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm, tính chất có tiếng bắt đầu bằng x:

b – Từ ngữ có tiếng mang vần ươn:

– Từ ngữ có tiếng mang vần ương :

Trả lời:

Từ ngữ chỉ sự vật có tiếng bắt đầu bằng sTừ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm, tính chất có tiếng bắt đầu bằng xTừ ngữ có tiếng mang vần ươnTừ ngữ có tiếng mang vần ương

sách, sổ, sông, (lá) sả, (cây) sấu,

(chim) sâu, (chim) sẻ, sườn (núi), (xương) sườn,

sân, (cái) sàng, (cây) súng, (hoa) sen, ...

xa xôi, xa hoa, xa lánh, xa xả, xả thân, xả thịt,

xác đáng, xác xơ, xám xịt, xanh, xanh xao,

xao xác, xào xáo, xảo quyệt, xảo trá, xáo trộn,

xát gạo, xay lúa, xắn tay, xằng bậy, xắt thịt,

xây lắp, xâu xé, ...

tàu lượn, con lươn, mảnh vườn,

trườn mình, thuê mướn, con vượn,

vay mượn, ...

con đường, bướng bỉnh, tướng sĩ, chai tương,

lương bổng, đương thời, cường thịnh, cương quyết,

lương thực, quê hương, đo lường, trường học,

số lượng, lưỡng lự, cái giường, thương yêu, …


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021