Giải bài chính tả: Chơi thuyền - tiếng việt 3 tập 1 trang 10

 • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 1, Giải bài chính tả: Chơi thuyền - tiếng việt 3 tập 1 trang 10. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1: Nghe - viết: Chơi thuyền

Trả lời:

"Chuyền, chuyền một

Một, đôi một

Chuyền chuyền hai

Hai, hai đôi"

Mắt sáng ngời

Theo hòn cuội

Tay mềm mại

Vơ que chuyền

Mai lớn lên

Vào nhà máy

Công nhân mới

Giữa dây chuyền

Đón bạn đến

Chuyền bạn dưới

Mắt không mỏi

Tay không rời

Chuyền dẻo dai

Chuyền chuyền mãi...

Thái Hoàng Linh

Câu 2: Điền vào chỗ trống ao hay oao?

ngọt ng ....; mèo kêu ng.... ng.... ; ng.... ngán

Trả lời:

 • ngọt ngào
 • mèo kêu ngoao ngoao
 • ngao ngán

Câu 3: Tìm các từ:

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau :

 • Cùng nghĩa với hiền
 • Không chìm dưới nước
 • Vật dùng để cắt cỏ, gặt lúa

b. Chứa tiếng có vần an hay ang, có nghĩa như sau :

 • Trái nghĩa với dọc
 • Nắng lâu, không mưa, làm đất nứt nẻ vì thiếu nước
 • Vật có dây hoặc bàn phím để chơi nhạc

Trả lời:

Gợi ýTiếng cần tìm
Cùng nghĩa với hiềnlành
Không chìm dưới nướcnổi
Vật dùng để cắt cỏ, gặt lúaliềm
Trái nghĩa với dọcngang
Nắng lâu, không mưa, làm đất nứt nẻ vì thiếu nướchạn hán
Vật có dây hoặc bàn phím để chơi nhạcđàn

 • 3 lượt xem