Giải bài chính tả: Cô giáo tí hon - tiếng việt 3 tập 1 trang 18

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài chính tả: Cô giáo tí hon - tiếng việt 3 tập 1 trang 18. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1. Nghe - viết: Cô giáo tí hon ( từ Bé đeo nón ... đến ríu rít đánh vần theo.)

Tìm tên riêng trong bài chính tả?

Trả lời:

Cô giáo tí hon

Bé treo nón, mặt tỉnh khô, bẻ một nhánh trâm bầu làm thước. Mấy đứa em chống hai tay ngồi nhìn chị. Làm như cô giáo, Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng. Nó đánh vần từng tiếng. Đàn em ríu rít đánh vần theo.

Tên riêng trong bài chính tả là: Bé

Câu 2. Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau :

a. Xét, sét b. gắn, gắng

xào, sào nặn, nặng

xinh, sinh khăn, khăng

Trả lời:

TiếngTiếng ghép cùng
xétxét xử, xem xét, nhận xét, xét hỏi,...
sétsấm sét, đất sét, lưỡi tầm sét...
xàoxào nấu, xào rau, xào xáo, rau xào...
sàocây sào, sào ruộng, sào đất,...
xinhxinh tươi, xinh xắn, xinh đẹp, xinh xinh...
sinhsinh sản, sinh học, sinh hoạt, sinh sống,...
gắngắn bó, hàn gắn, gắn kết, ....
gắngcố gắng, gắng sức,...
nặnđất nặn, nặn tượng, bóp nặn...
nặngnặng nề, gánh nặng, nặng nhọc, ...
khănkhó khăn, khăn lau, khăn quàng...
khăngkhăng khít, chơi khăng...

  • 4 lượt xem