Giải bài luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ - các dân tộc, tiếng việt 3 tập 1 trang 126

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ - các dân tộc, tiếng việt 3 tập 1 trang 126. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1. Hãy kể tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết?

Trả lời:

Một số dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết là: Tày, Nùng, Hmông, khơ - me, Ba-na, Ê-đê, Chăm, Mường, Thái, Mèo, Khơ-mú, Xơ-đăng...

Câu 2. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống :

(nhà rông, nhà sàn, Chăm, bậc thang)

a. Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruộng ... .

b. Những ngày lễ hội, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thường tập trung bên ... để múa hát.

c. Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc miền núi thường làm ... để ở.

d. Truyện Hũ bạc của người cha là truyện cổ của dân tộc ... .

Trả lời:

a. Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruộng bậc thang.

b. Những ngày lễ hội, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thường tập trung bên nhà rông để múa hát.

c. Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc miền núi thường làm nhà sàn để ở.

d. Truyện Hũ bạc của người cha là truyện cổ của dân tộc Chăm.

Câu 3. Quan sát từng cặp sự vật được vẽ dưới đây rồi viết những câu có hình ảnh so sánh các sự vật trong tranh.

Trả lời:

  • Trăng tròn như quả bóng
  • Đôi má em ửng hồng như những đóa hoa
  • Ánh đèn sáng như trăng sao trên bầu trời.
  • Trên bản đồ, đất nước ta cong cong như hình chữ S.

Câu 4. Tìm những từ ngữ thích hợp với mỗi chỗ trống

a. Công cha nghĩa mẹ được so sánh như ..., như ... .

b. Trời mưa, đường đất sét trơn như ... .

c. Ở thành phố có nhiều tòa nhà cao như ... .

Trả lời:

a. Công cha nghĩa mẹ được so sánh như núi Thái Sơn, như nước trong nguồn chảy ra.

b. Trời mưa, đường đất sét trơn như đổ mỡ.

c. Ở thành phố có nhiều tòa nhà cao như ngọn núi.


  • 2 lượt xem