Giải bài chính tả: Về quê ngoại - tiếng việt 3 tập 1 trang 137

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài chính tả: Về quê ngoại - tiếng việt 3 tập 1 trang 137. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1. Nhớ - viết: Về quê ngoại (10 dòng thơ đầu)

Trả lời:

Về quê ngoại

Em về quê ngoại nghỉ hè,

Gặp đầm sen nở mà mê hương trời.

Gặp bà tưổi đã tám mươi,

Quên quên nhớ nhớ những lời ngày xưa.

Gặp trăng gặp gió bất ngờ,

Ở trong phố chẳng bao giờ có đâu.

Bạn bè ríu rít tìm nhau

Qua con đường đất rực màu rơm phơi.

Nóng tre mát rợp vai người

Vầng trăng như lá thuyền trôi êm đềm.

Câu 2. a. Điền vào chỗ trống tr hay ch?

Công ...a như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước ...ong nguồn ...ảy ra

Một lòng thờ mẹ kính ...a

Cho ...òn ...ữ hiếu mới là đạo con

b. Đặt dấu hỏi hay dấu ngã trên các chữ in đậm ? Giải câu đố.

Cái gì mà lưỡi bằng gang

Xới lên mặt đất những hàng thẳng băng.

Giúp nhà có gạo để ăn

Siêng làm thì lưỡi sáng bằng mặt gương.

(Là cái gì ?)

Thuở bé em có hai sừng

Đến tuổi nửa chừng mặt đẹp như hoa

Ngoài hai mươi tuổi đã già

Gần ba mươi lại mọc ra hai sừng.

(Là gì ?)

Trả lời:

a. Điền vào chỗ trống tr hay ch?

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

b. Đặt dấu hỏi hay dấu ngã trên các chữ in đậm? Giải câu đố.

Cái gì mà lưỡi bằng gang

Xới lên mặt đất những hàng thẳng băng.

Giúp nhà có gạo để ăn

Siêng làm thì lưỡi sáng bằng mặt gương.

=> Đó là cái cày

Thuở bé em có hai sừng

Đến tuổi nửa chừng mặt đẹp như hoa

Ngoài hai mươi tuổi đã già

Gần ba mươi lại mọc ra hai sừng.

=> Đó là vầng trăng

(đầu tháng trăng khuyết, hai đầu tựa như hai sừng,

giữa tháng trăng vừa tròn vừa sáng

cuối tháng trăng khuyết lại như có hai sừng).


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021