Giải bài chính tả: Hũ bạc của người cha - tiếng việt 3 tập 1 trang 123

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài chính tả: Hũ bạc của người cha - tiếng việt 3 tập 1 trang 123. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1. Nghe - viết: Hũ bạc của người cha ( từ Hôm đó ... đến biết quý đồng tiền).

Trả lời:

Hôm đó, ông lão đang ngồi sưởi lửa thì con đem tiền về. Ông liền ném luôn mấy đồng vào bếp lửa. Người con vội thọc tay vào lửa lấy ra. Ông lão cười chảy nước mắt:

- Bây giờ cha tin tiền đó chính tay con làm ra. Có làm lụng vất vả, người ta mới biết quý trọng đồng tiền.

Câu 2. Điền vào chỗ trống ui hay uôi ?

m... dao, con m... hạt m..., m... bưởi

n... lửa, n... nấng t... trẻ, t... thân

Trả lời:

mũi dao, con muỗi hạt muối, múi bưởi

núi lửa, nuôi nấng tuổi trẻ, tủi thân

Câu 3. Tìm các từ :

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau :

  • Còn lại một chút do sơ ý hoặc quên
  • Món ăn bằng gạo nếp đồ chín
  • Trái nghĩa với tối

b. Chứa tiếng có vần ât hay âc, có nghĩa như sau :

  • Chất lỏng, ngọt, màu vàng óng do ong hút nhụy hoa làm ra
  • Vị trí trên hết trong xếp hạng
  • Một loại quả chín, ruột màu đỏ, dùng để thổi xôi

Trả lời:

Chứa tiếng bắt đầu bằng s hay xTừ cần tìmChứa tiếng có vần âc hoặc âtTừ cần tìm
Còn lại một chút do sơ ý hoặc quênsótChất lỏng, ngọt, màu vàng óng do ong hút nhụy hoa làm ramật ong
Món ăn bằng gạo nếp đồ chínxôiVị trí trên hết trong xếp hạngnhất
Trái nghĩa với tốisángMột loại quả chín, ruột màu đỏ, dùng để thổi xôigấc

  • 4 lượt xem