Giải bài chính tả: Chiếc áo len - tiếng việt 3 tập 1 trang 22

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài kể chuyện: Chiếc áo len - tiếng việt 3 tập 1 trang 21. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1: Nghe - viết: Chiếc áo len (đoạn 4)

Lời nói của Lan được đặt trong dấu gì?

Trả lời:

Chiếc áo len

Nằm cuộn trọn trong chiếc chăn bông ấm áp, Lan ân hận quá. Em muốn ngồi dậy xin lỗi mẹ và anh, nhưng lại xấu hổ vì mình đã vờ ngủ.

Áp mặt xuống gối, em mong trời mau sáng để nói với mẹ: "Con không thích chiếc áo ấy nữa. Mẹ hãy để tiền mua áo ấm cho cả hai anh em."

Theo Từ Nguyên Thạch

  • Lời nói của Lan được đặt trong dấu ngoặc kép

Câu 2. a. Điền vào chỗ trống tr hay ch?

cuộn ...òn, ....ân thật, chậm ....ễ

b. Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã? Giải câu đó

Vừa dài mà lại vừa vuông

Giúp nhau ke chỉ, vạch đường thăng băng.

(là cái gì?)

Tên nghe nặng trịch

Lòng dạ thăng băng

Vành tai thợ mộc nằm ngang

Anh đi học ve, săn sàng đi theo

(Là cái gì?)

Trả lời:

a. Điền vào chỗ trống tr hay ch?

cuộn tròn, chân thật, chậm tr

b. Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã? Giải câu đó

Vừa dài mà lại vừa vuông

Giúp nhau kẻ chỉ, vạch đường thẳng băng.

=> Cái thước

Tên nghe nặng trịch

Lòng dạ thẳng băng

Vành tai thợ mộc nằm ngang

Anh đi học vẽ, sẵn sàng đi theo

=> Cái bút chì

Câu 3. Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tựChữTên chữ
1ggiê
2giê hát
3giê i
4h
5i
6ca
7kh
8e-lờ
9m

Trả lời:

Số thứ tựChữTên chữ
1ggiê
2ghgiê hát
3gigiê i
4hhát
5ii
6kca
7khca hát
8le-lờ
9mmờ

  • 5 lượt xem