Giải bài tập đọc: Tiếng ru - tiếng việt 3 tập 1 trang 64

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài tập đọc: Tiếng ru - tiếng việt 3 tập 1 trang 64. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1. Con ong, con cá, con chim yêu những gì? Vì sao?

Trả lời:

Đọc bài thơ ta thấy:

  • Con ong yêu hoa, vì hoa cho nó nguồn sống và mật ngọt.
  • Con cá yêu nước vì nước là môi trường sống của nó, thiếu nước cá sẽ chết.
  • Con chim yêu bầu trời vì ở đó nó có thể bay lượn, ca hát và kiếm ăn ...

Câu 2. Hãy nêu cách hiểu của em về mỗi câu thơ trong khổ thơ 2

M. Một ngôi sao chẳng sáng đêm

-> Một ngôi sao không làm nên đêm sao sáng

-> Nhiều ngôi sao mới làm nên đêm sao sáng

Trả lời:

Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng

-> Một thân lúa chín không làm nên mùa vàng

-> Nhiều thân lúa chín mới làm nên mùa vàng

Một người đâu phải nhân gian?

Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi!

-> Một người không phải là cả loài người. Người sống một mình, cô đơn giống như đốm lửa sắp tàn lụi, sẽ mau tắt và thành tro lạnh

Câu 3. Vì sao núi không nên chê đất thấp, biển không nên chê sông nhỏ?

Trả lời:

Núi không nên chê đất thấp vì đất chính là nền của núi. Núi muốn cao không thể không có nền. Biển không nên chê sông nhỏ vì các dòng sông nhỏ đổ nước vào biển khơi làm cho nước biển lúc nào cũng tràn đầy.

Câu 4. Câu lục bát nào trong khổ thơ 1 nói lên ý chính của cả bài thơ?

Trả lời:

Câu thơ trong khổ 1 nói lên ý chính của cả bài thơ là:

"Con người muốn sống con ơi

Phải yêu đồng chí, yêu người anh em".

=> Hai câu này muốn khuyên chúng ta phải biết yêu thương, đùm bọc mọi người xung quanh: yêu thương ông bà, cha mẹ, anh em, yêu thương bà con láng giềng, yêu thầy, yêu bạn, yêu đồng đội, yêu đồng chí, yêu nhân loại...


  • 9 lượt xem