Giải bài cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

  • 1 Đánh giá

Các con thân mến, khi các con thực hiện phép toán có một chữ số hoặc hai chữ số, các con có thể tính nhẩm được. Nhưng với ba chữ số phép toán có vẻ như phức tạp hơn nên chúng ta cần phải thực hiện đặt phép tính để tính đúng không nào? Vậy phải thực hiện như thế nào, chúng ta cùng thực hiện nhé.

A. Ví dụ

a) 435 + 127= ? b) 256 + 162 = ?

Giải bài cộng các số có ba chữ số

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 5 - sgk Toán học 3

Tính:

Giải câu 1 bài cộng các số có ba chữ số

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 5 - sgk Toán học 3

Tính:

Giải câu 2 cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 5 - sgk Toán học lớp 3

Đặt tính rồi tính:

235 + 417 333 + 47

256 + 70 60 + 360

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 5 - sgk Toán học 3

Tính độ dài đường gấp khúc ABC?

Giải câu 4 cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 5 - sgk Toán học 3

Số?

500 đồng = 200 đồng + ......đồng

500 đồng = 400 đồng + ......đồng

500 đồng = ......đồng + 500 đồng

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021