Giải toán 3 bài:Thực hành xem bản đồ trang 123 sgk

  • 1 Đánh giá

Trong cuộc sống hàng ngày, để muốn biết thời gian, chúng ta cần phải xem đồng hồ. Đó là công cụ cho chúng ta biết chính xác nhất thời gian từng giây từng phút và từng giờ. Vậy xem đồng hồ như thế nào cho đúng, chúng ta cùng đến với bài học ngay sau đây.

A. Ví dụ

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 123 - sgk toán lớp 3

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 123 - sgk toán lớp 3

Đặt thêm kim phút để đồng hồ chỉ:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 124 - sgk toán lớp 3

Đồng hồ nào ứng với mỗi thời gian đã cho dưới đây?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Chủ đề liên quan