Giải bài kể chuyện: Ai có lỗi - tiếng việt 3 tập 1 trang 13

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 1, Giải bài kể chuyện: Ai có lỗi - tiếng việt 3 tập 1 trang 13. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Dựa vào các tranh sau, kể lại từng đoạn câu chuyện Ai có lỗi bằng lời của em:

M. En-ri-cô và Cô-rét-ti ngồi học cạnh nhau. Một lần En-ri-cô đang viết thì bị Cô-rét-ti chạm vào khủy tay, làm cho cây bút chệch ra một đường rất xấu...

Trả lời:

Tranh 1:

En-ni-cô và Cô -rét-ti ngồi cạnh nhau. Một lân, En-ni-cô đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào En-ni-cô, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Lúc đó, En-ni-cô nổi giận. Còn Cô-rét-ti cười, đáp : "Mình không cố ý đâu !"

Cái cười của Cô-rét-ti làm En-ni-cô càng tức. Bởi En-ni-cô nghĩ Cô-rét-ti vừa được phần thưởng nên kiêu căng.

Tranh 2:

Lát sau để trả thù, En-ni-cô đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu ấy. Lúc đó, Cô-rét-ti giận đỏ mặt, giơ tay dọa En-ni-cô, nói : "Cậu cố ý đấy nhé !"

Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm : "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng."

Tranh 3:

Cơn giận lắng xuống. En-ni-cô bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay của cậu ấy thật. En-ni-cô nhìn Cô-rét-ti, thấy vai áo cậu ấy sứt chỉ, chắc vì Cô-rét-ti đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên, En-ni-cô muốn xin lỗi Cô-rét-ti nhưng không đủ can đảm.

Tranh 4:

Tan học, En-ni-cô thấy Cô-rét-ti đi theo mình. En-ni-cô đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cô-rét-ti đi tới, En-ni-cô giơ thước lên.

– Ấy đừng ! – Cô-rét-ti cười hiền hậu

– Ta lại thân nhau như trước đi ! En-ni-cô ngạc nhiên, ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn.

Cô-rét-ti nói :

– Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô ?

– Không bao giờ ! Không bao giờ ! En-ni-cô trả lời.

Tranh 5:

Về nhà, En-ni-cô kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố En-ni-cô đã mắng cậu ấy: "Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ thước dọa đánh bạn".


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021