Giải bài luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ - từ địa phương, tiếng việt 3 tập 1 trang 107

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ - từ địa phương, tiếng việt 3 tập 1 trang 107. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1. Chọn và sắp xếp các từ ngữ sau vào bảng phân loại :

bố / ba, mẹ / má, anh cả / anh hai, quả / trái, hoa / bông, dứa / thơm / khóm, sắn / mì, ngan / vịt xiêm.

Từ dùng ở miền BắcTừ dùng ở miên Nam

Trả lời:

Từ dùng ở miền BắcTừ dùng ở miền Nam
Bố, mẹ, anh cả, quả, hoa, dứa, sắn, nganBa, má, anh hai, trái, bông, mì, thơm, khóm, vịt xiêm

Câu 2. Các từ in đậm trong đoạn thơ sau thường được dùng ở một số tỉnh miền Trung. Em hãy tìm từ ngữ trong ngoặc đơn cùng nghĩa với các từ ấy:

Gan chi, gan rứa, mẹ nờ

Mẹ rằng : Cứu nước, mình chờ chi ai ?

Chẳng bằng con gái, con trai

Sáu mươi còn một chút tài đò đưa

Tàu bay hắn bắn sớm trưa

Thì tui cứ việc nắng mưa đưa đò...

TỐ HỮU

(thế, nó, gì, tôi, à)

Trả lời:

  • "chi" cùng nghĩa với "gì"
  • "rứa" cùng nghĩa với "thế"
  • "nờ" cùng nghĩa với "à"
  • "hắn" cùng nghĩa với "nó"
  • "tui" cùng nghĩa với "tôi"

Gan , gan thế, mẹ à?

Mẹ rằng: Cứu nước, mình chờ ai ?

Chẳng bằng con gái, con trai

Sáu mươi còn một chút tài đò đưa

Tàu bay bắn sớm trưa

Thì tôi cứ việc nắng mưa đưa đò...

Câu 3. Em điền dấu câu nào vào mỗi ô trống ở dưới đây?

CÁ HEO Ở VÙNG BIỂN TRƯỜNG SA

Đêm trăng, biển yên tĩnh. Một số chiến sĩ thả câu. Một số quây quần trên boong tàu ca hát, thổi sáo. Bỗng có tiếng đập nước ùm ùm như có ai đó đang tập bơi. Một người kêu lên : "Cá heo ☐". Anh em ùa ra vỗ tay hoan hô: "A ☐ Cá heo nhảy múa đẹp quá ☐" Thế là cá thích, nhảy vút lên thật cao. Có chú quá đà, vọt lên boong tàu cách mặt nước đến một mét. Có lẽ va vào tàu sắt bị đau, chú nằm im, mắt nhắm nghiền. Một anh chiến sĩ đến nâng con cá lên hai tay, nói nựng:

- Có đau không, chú mình ☐. Lần sau, khi nhảy múa, phải chú ý nhé ☐

Anh vuốt ve con cá rồi thả xuống nước. Cả đàn cá quay ngay lại phía boong tàu, nhảy vung lên một cái như để cảm ơn rồi tỏa ra biển rộng.

Theo HÀ ĐÌNH CẨN

Trả lời:

CÁ HEO Ở VÙNG BIỂN TRƯỜNG SA

Đêm trăng, biển yên tĩnh. Một số chiến sĩ thả câu. Một số quây quần trên boong tàu ca hát, thổi sáo. Bỗng có tiếng đập nước ùm ùm như có ai đó đang tập bơi. Một người kêu lên : "Cá heo (!)". Anh em ùa ra vỗ tay hoan hô: "A (!) Cá heo nhảy múa đẹp quá (!)" Thế là cá thích, nhảy vút lên thật cao. Có chú quá đà, vọt lên boong tàu cách mặt nước đến một mét. Có lẽ va vào tàu sắt bị đau, chú nằm im, mắt nhắm nghiền. Một anh chiến sĩ đến nâng con cá lên hai tay, nói nựng:

- Có đau không, chú mình (?) Lần sau, khi nhảy múa, phải chú ý nhé (!)

Anh vuốt ve con cá rồi thả xuống nước. Cả đàn cá quay ngay lại phía boong tàu, nhảy vung lên một cái như để cảm ơn rồi tỏa ra biển rộng.

Theo HÀ ĐÌNH CẨN


  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021