Giải bài tập đọc: Đất quý, đất yêu - tiếng việt 3 tập 1 trang 84

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài tập đọc: Đất quý, đất yêu - tiếng việt 3 tập 1 trang 84. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

I. Tìm hiểu chung bài đọc

1. Bố cục: Bài chia làm 3 đoạn

  • Đoạn 1: Ngày xưa, có hai người.... đưa khách xuống tàu
  • Đoạn 2: Lúc hai người khách ..... một hạt cát nhỏ
  • Đoạn 3: Phần còn lại

2. Cách đọc:

  • Lời dẫn chuyện: khoan thai, nhẹ nhàng.
  • Lời viên quan: chậm rãi, cảm động.

3. Chú giải:

  • Ê-ti-ô-pi-a: một nước ở phía động bắc Châu Phi.
  • Cung điện: nơi ở của nhà vua.
  • Khâm phục: đánh giá cao và rất kính trọng.

4. Nội dung: Đất đai Tổ quốc là thứ thiêng liêng, cao quý nhất.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1. Hai người khách được vua Ê-ti-ô-pi-a đón tiếp thế nào?

Trả lời:

Hai người khách được vua Ê-ti-ô-pi-a đón tiếp rất nồng hậu. Vua mở tiệc chiêu đãi và tặng nhiều vật quý rồi sai người đưa khách xuống tàu.

Câu 2. Khi khách sắp xuống tàu, có điều gì bất ngờ sảy ra?

Trả lời:

Khi khách sắp xuống tàu, viên quan đã bảo khách dừng lại, cởi giày ra. Ông sai người cạo sạch đất ở đế giày của khách rồi mới để họ xuống tàu trở về nước.

Câu 3. Vì sao người Ê-ti-ô-pi-a không để khách mang đi , dù chỉ là một hạt cát nhỏ?

Trả lời:

Người Ê-ti-ô-pi-a không để khách mang đi , dù chỉ là một hạt cát nhỏ vì đối với họ đất là cha, là mẹ, là anh em ruột thịt của họ, là thứ thiêng liêng,cao quý nhất ….

Câu 4. Theo em, phong tục trên nói nói lên tình cảm của người Ê-ti-ô-pi-a với quê hương như thế nào?

Trả lời:

Theo em, phong tục trên nói nói lên tình cảm của người Ê-ti-ô-pi-a dành cho quê hương rất lớn, điều đó thể hiện ở việc họ trân trọng từng hạt đất, hạt cát trong đất nước họ.


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021