Giải bài tập đọc: Cuộc họp của chữ viết - tiếng việt 3 tập 1 trang 44

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài tập đọc: Cuộc họp của chữ viết - tiếng việt 3 tập 1 trang 44. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

I. Tìm hiểu chung bài đọc

1. Bố cục: Chia làm 4 đoạn

  • Đoạn 1: từ đầu đến … Đi đôi giày da trên trán lấm tấm mồ hôi.
  • Đoạn 2: từ Có tiếng xì xào đến …Trên trán lấm tấm mồ hôi.
  • Đoạn 3: từ Tiếng cười rộ lên đến… Ẩu thế nhỉ!
  • Đoạn 4: phần còn lại.

2. Cách đọc:

  • Giọng người dẫn truyện: hóm hỉnh.
  • Giọng bác Chữ A : to, dõng dạc.
  • Giọng anh Dấu Chấm: rõ ràng, rành mạch.
  • Giọng đám đông: Khi ngạc nhiên (Thế nghĩa là gì nhỉ ?), khi phàn nàn (Ẩu thế nhỉ ! ).

3. Nội dung: Nói lên tầm quan trọng của dấu chấm trong câu. Nếu đánh dấu chấm sai vị trí sẽ làm cho người đọc hiểu lầm ý của câu.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1. Các chữ cái và dấu câu họp bàn việc gì ?

Trả lời:

Các chữ cái và dấu câu họp bàn việc giúp đỡ bạn Hoàng. Bạn này không biết dùng dấu chấm câu nên đã viết những câu văn rất kì quặc.

Câu 2. Cuộc họp đề ra cách gì để giúp đỡ bạn Hoàng?

Trả lời:

Cuộc họp đề ra cách giao cho anh Dấu Chấm, yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn mỗi khi Hoàng định chấm câu.

Câu 3. Tìm những câu trong bài thể hiện đúng diễn biến của cuộc họp :

a. Nêu mục đích cuộc họp

b. Nêu tình hình của lớp

c. Nêu nguyên nhân dẫn đến tình hình đó

d. Nêu cách giải quyết

e. Giao việc cho mọi người

Trả lời:

Những câu trong bài thể hiện đúng diễn biến của cuộc họp là:


  • 15 lượt xem