Giải bài tập đọc: Khi mẹ vắng nhà - tiếng việt 3 tập 1 trang 15

 • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài tập đọc: Khi mẹ vắng nhà - tiếng việt 3 tập 1 trang 15. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

I. Tìm hiểu chung bài đọc

Khi mẹ vắng nhà

Khi mẹ vắng nhà, em luộc khoai

Khi mẹ vắng nhà, em cùng chị giã gạo

Khi mẹ vắng nhà, em thổi cơm

Khi mẹ vắng nhà, em nhổ cỏ vườn

Khi mẹ vắng nhà, em quét sân và quét cổng.


Sớm mẹ về, thấy khoai đã chín

Buổi mẹ về, gạo đã trắng tinh

Trưa mẹ về, cơm dẻo và ngon

Chiều mẹ về, cỏ đã quang vườn

Tối mẹ về, cổng nhà sạch sẽ

Mẹ bảo em: Dạo này ngoan thế!

Không mẹ ơi! Con đã ngoan đâu

áo mẹ mưa bạc màu

Dầu mẹ nắng cháy tóc

Mẹ ngày đêm khó nhọc

Con chưa ngoan, chưa ngoan!

Trần Đăng Khoa

Nội dung: Bài thơ thể hiện tình cảm yêu thương mẹ rất sâu nặng của bạn nhỏ.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Bạn nhỏ đã làm gì khi mẹ vắng nhà?

Trả lời:

Khi mẹ vắng nhà, bạn nhỏ đã giúp mẹ:

 • Luộc khoai
 • Cùng chị giã gạo
 • Thổi cơm
 • Nhổ cỏ vườn
 • Quét sân và quét cổng.

Câu 2. Kết quả công việc của bạn nhỏ thế nào?

Trả lời:

Mẹ đi làm về thấy mọi việc đã xong đâu vào đấy :

 • khoai đã chín,
 • gạo đã giã trắng tinh,
 • cơm dẻo và ngon,
 • cỏ quang vườn,
 • cổng nhà được quét dọn sạch sẽ.

=> Bạn nhỏ được mẹ khen ngoan

Câu 3: Vì sao bạn nhỏ không dám nhận lời khen của mẹ?

Trả lời:

Bạn nhỏ không dám nhận lời khen của mẹ vì bạn nhỏ thấy mình chưa ngoan, chưa giúp mẹ được nhiều hơn. Mẹ vẫn vất vả , khó nhọc ngày đêm nên áo bạc màu vì mưa, đầu cháy tóc vì nắng.

Câu 4: Em thấy bạn nhỏ có ngoan không? Vì sao ?

Trả lời:

Theo em, em thấy bạn nhỏ trong bài thơ là một người con ngoan. Bởi bạn ấy còn nhỏ nhưng đã biết mẹ lao động vất vả, dầm mưa dãi nắng nên bạn đã phụ giúp mẹ những công việc nhà để đỡ đần cho mẹ.


 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021