Giải bài chính tả: Trận bóng dưới lòng đường - tiếng việt 3 tập 1 trang 56

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài chính tả: Trận bóng dưới lòng đường - tiếng việt 3 tập 1 trang 56. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1. Tập chép: Trận bóng dưới lòng đường (từ Một chiếc xích lô ... đến hết)

Trả lời:

Một chiếc xích lô xịch tới. Bác đứng tuổi vừa dìu ông cụ lên xe, vừa bực bội :

- Thật là quá quắt !

Quang sợ tái cả người. Cậu bống thấy cái lưng còng của ông cụ sao giống lưng ông nội thế. Cậu bé vừa chạy theo chiếc xích lô, vừa mếu máo :

- Ông ơi... cụ ơi... ! Cháu xin lỗi cụ.

NGUYỄN MINH

Câu 2. Điền vào chỗ trống và giải câu đố:

a. tr hay ch ?

Mình ...òn mũi nhọn

...ẳng phải bò, ...âu

Uống nước ao sâu

Lên cày ruộng cạn

(Là cái gì ?)

b. iên hay iêng ?

Trên trời có g... nước trong

Con k... chẳng lọt, con ong chẳng vào.

(Là quả gì ?)

Trả lời:

a.

Mình tròn mũi nhọn

Chẳng phải bò, trâu

Uống nước ao sâu

Lên cày ruộng cạn

=> Đó là cái bút mực

b.

Trên trời có giếng nước trong

Con kiến chẳng lọt, con ong chẳng vào.

=> Đó là quả dừa

Câu 3. Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

q

2

3

4

5

th

6

tê e- rờ

7

u

8

9

10

11

i dài

Trả lời:

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

q

quy

2

r

e- rờ

3

s

ét-sì

4

t

5

th

tê hát

6

tr

tê e- rờ

7

u

u

8

ư

ư

9

v

10

x

ích-sì

11

y

i dài


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021