Giải bài ôn tập giữa học kì I - tiết 6, 7 trang 71

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 1, Giải bài ôn tập giữa học kì I - tiết 6, 7 trang 71. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

TIẾT 6

Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng

Câu 2. Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để bổ sung ý nghĩa cho các từ in đậm:

Xuân về, cây cỏ trải một màu ... . Trăm hoa đua nhau khoe sắc. Nào chị hoa huệ ..., chị hoa cúc ..., chị hoa hồng ..., bên cạnh cô em vi-ô-lét tím nhạt mảnh mai.

Tất cả đã tạo nên một vườn xuân ...

(đỏ thắm, trắng tinh, xanh non, vàng tươi, rực rỡ)

Trả lời:

Xuân về, cây cỏ trải một màu xanh non. Trăm hoa đua nhau khoe sắc. Nào chị hoa huệ trắng tinh, chị hoa cúc vàng tươi, chị hoa hồng đỏ thắm, bên cạnh cô em vi-ô-lét tím nhạt mảnh mai.

Tất cả đã tạo nên một vườn xuân rực rỡ.

Câu 3. Em có thể đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong những câu sau?

a. Hằng năm cứ vào đầu tháng 9 các trường lại khai giảng năm học mới.

b. Sau ba tháng hè tạm xa trường,chúng em lại náo nức tới trường gặp thầy gặp bạn.

c. Đúng tám giờ trong tiếng Quốc ca hùng tráng lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên ngọn cột cờ.

Trả lời:

a. Hằng năm, cứ vào đầu tháng 9, các trường lại khai giảng năm học mới.

b. Sau ba tháng hè tạm xa trường, chúng em lại náo nức tới trường gặp thầy, gặp bạn.

c. Đúng tám giờ, trong tiếng Quốc ca hùng tráng, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên ngọn cột cờ.

TIẾT 7

Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng

Câu 2. Giải ô chữ:

a. Có thể điền những từ ngữ nào vào các ô trống ở từng dòng dưới đây?

Gợi ý: Tất cả các từ ngữ đều bắt đầu bằng chữ T.

  • Dòng 1: Cùng nghĩa với thiếu nhi : Trẻ em
  • Dòng 2: Đáp lại câu hỏi của người khác: Trả lời
  • Dòng 3: Người làm việc trên tàu thủy: Thủ thủ
  • Dòng 4: Tên của một trong Hai Bà Trưng: Trưng Trắc
  • Dòng 5: Thời gian sắp tới (trái nghĩa với quá khứ): Tương lai
  • Dòng 6: Trái nghĩa với khô héo (nói về cây cối): Tươi tốt
  • Dòng 7: Cùng nghĩa với cộng đồng (tập…): Tập thể
  • Dòng 8: Dùng màu làm cho tranh thêm đẹp: Tô màu

b. Tìm từ mới xuất hiện ở dãy ô chữ in màu

Trả lời:

=> Từ xuất hiện ở dãy ô chữ in màu là "TRUNG THU".


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021