Giải bài xem đồng hồ ( tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Đồng hồ là một trong những vật dụng cần thiết cho con người. Nhờ có đồng hồ mà con người có thể biết được thời gian, chủ động với công việc hằng ngày. Vì vậy, chúng ta cần phải biết xem đồng hồ. Vậy xem như thế nào, các con đừng bỏ lỡ bài học ngày hôm nay nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 15 - sgk Toán lớp 3

Đồng hồ chỉ mấy giờ? ( trả lời theo mẫu)

Giải câu 1 bài xem đồng hồ ( tiếp theo)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 15 - sgk Toán lớp 3

Quay và đặt kim đồng hồ để đồng hồ chỉ:

a) 3 giờ 15 phút

b) 9 giờ kém 10 phút

c) 4 giờ kém 5 phút

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 15 - sgk Toán lớp 3

Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc nào?

Giải câu 3 bài xem đồng hồ ( tiếp theo)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 16 - sgk Toán lớp 3

Xem tranh rồi trả lời câu hỏi?

Giải câu 4 bài xem đồng hồ ( tiếp theo)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021