Giải bài gấp một số lên nhiều lần

  • 1 Đánh giá

Bài học mà hôm nay thầy cô muốn giới thiệu với các con là " gấp một số lên nhiều lần". Nghe tên tiêu đề, chắc các con cũng đã phần nào hình dung được bài học rồi đúng không nào. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ và xem các thầy cô hướng dẫn giải bài tập nhé.

A. Ví dụ mẫu.

Bài toán: Năm nay Hoa 6 tuổi. Số tuổi của bố gấp 4 lần tuổi của Hoa. Hỏi năm nay bố Hoa bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

Năm nay số tuổi của bố Hoa là:

6 x 4 = 24 ( tuổi)

Đáp số: 24 tuổi

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 33 - sgk Toán lớp 3

Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 33 - sgk Toán lớp 3

Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 33 - sgk Toán lớp 3

Viết số thích hợp vào ô trống ( theo mẫu) :

Giải câu 3 bài gấp một số lên nhiều lần

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021