Giải câu 1 bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính sgk Vật lí 11 trang 195

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 1: Trang 195 Sgk Vật lí lớp 11

Giải câu 1 bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính - sgk Vật lí 11 trang 195

Một học sinh bố trí thí nghiệm theo sơ đồ Hình 30.5

Thấu kính phân kì L1 có tiêu cự f1 = - 10cm. Khoảng cách từ ảnh S'1 tạo bởi L1 đến màn có giá trị nào ?

A. 60cm

B. 80cm

C. Một giá trị khác A,B

D. Không xác định được, vì không có vật nên L1 không tạo được ảnh

Bài làm:

Chùm tia tới là chùm song song:

=> d = =>d' =f1 = -10cm <0

S1 là ảnh ảo nằm tại tiêu điểm ảnh F', tức là trước thấu kính và cách thấu kính 10cm.

Khoảng cách từ ảnh S1 tạo bởi (L1) đến màn bằng :

S1H = S1O + OH = |d'|+l = 10+70=80cm

Chọn đáp án B

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Vật Lý 11