Giải câu 10 bài 3: Đơn thức sgk Toán 7 tập 2 trang 32

  • 1 Đánh giá

Câu 10: sgk Toán 7 tập 2

Bạn Bình viết ba ví dụ về đơn thức như sau:

x^2y;\,\,\,\,\, -5\)

Em hãy kiểm tra xem bạn viết đã đúng chưa.

Bài làm:

Bạn Bình đã viết đúng 2 đơn thức đó là

Biểu thức không là đơn thức vì trong biểu thức có chứa phép trừ.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021