Giải câu 15 bài 4: Số trung bình cộng sgk Toán 7 tập 2 trang 20

  • 1 Đánh giá

Câu 15: trang 20 sgk Toán 7 tập 2

Nghiên cứu "tuổi thọ" của một loại bóng đèn, người ta đã chọn tùy ý 50 bóng và bật sáng liên tục cho tới lúc chúng tự tắt. "Tuổi thọ" của các bóng (tính theo giờ) được ghi lại ở bảng 23 (làm tròn đến hàng chục) :

Tuổi thọ (x)11501160117011801190
Số bóng đèn tương ứng (n)5812187N=50

Bảng 23

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì và số các giá trị là bao nhiêu ?

b) Tính số trung bình cộng.

c) Tìm mốt của dấu hiệu.

Bài làm:

a)

  • Dấu hiệu: "Tuổi thọ" của một loại bóng đèn.
  • Số các giá trị: N = 50
  • Số trung bình cộng của tuổi thọ các bóng đèn đó là:

(giờ)

c) Tìm mốt của dấu hiệu:

Ta biết mốt là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng. Mà tần số lớn nhất trong bảng là 18.

Vậy mốt của dấu hiệu bằng hay $M_0 = 1180.$

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021