Giải câu 29 bài 6: Cộng, trừ đa thức sgk Toán 7 tập 2 trang 40

  • 1 Đánh giá

Câu 29: trang 40 sgk Toán 7 tập 2

Tính:

a.

b.

Bài làm:

a.

b.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021