Giải câu 17 bài 4: Đơn thức đồng dạng sgk Toán 7 tập 2 trang 35

  • 1 Đánh giá

Câu 17: trang 35 sgk Toán 7 tập 2

Tính giá trị của biểu thức sau tại và \(y = -1\)

Bài làm:

Ta có:

Thay và \(y = -1\) vào biểu thức \(\frac{3}{4}x^5y\)ta được:

Vậy với và \(y = -1\)thì biểu thức có giá trị là \(-\frac{3}{4}\)

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021