Giải câu 17 bài Luyện tập sgk Toán 7 tập 2 trang 20

  • 1 Đánh giá

Câu 17: trang 20 sgk Toán 7 tập 2

Thời gian (x)3456789101112
Tần số (n)1347898532N=50

Bảng 25

a) Tính số trung bình cộng.

b) Tìm mốt của dấu hiệu.

Bài làm:

a) Số trung bình cộng về thời gian làm một bài toán của 50 học sinh.

(phút)

b) Mốt của dấu hiệu: 8 (phút).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021