Giải câu 4 bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số sgk Toán 7 tập 2 trang 27

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 27 sgk Toán 7 tập 2

Một ngày mùa hè, buổi sáng nhiệt độ là t độ, buổi trưa nhiệt độ tăng thêm x độ so với buổi sáng, buổi chiều lúc mặt trời lặn nhiệt độ lại giảm đi y độ so với buổi trưa. Hãy viết biểu thức đại số biểu thị nhiệt độ lúc mặt trời lặn của ngày đó theo t, x, y.

Bài làm:

Biểu thức đại số biểu thị nhiệt độ lúc mặt trời lặn là:

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021