Giải câu 19 bài 2: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 87

  • 1 Đánh giá

Câu 19: trang 87 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ lại hình bên và nói rõ trình tự vẽ hình.

Chú ý: Có thể vẽ hình theo nhiều trình tự khác nhau.

Bài làm:

Cách vẽ như sau :

  • Vẽ hai đường thẳng cắt nhau tại O và tạo thành góc $60^{\circ}$.
  • Lấy điểm B tùy ý nằm trên tia .
  • Vẽ đoạn thẳng BC vuông góc với tia , khi đó điểm C nằm trên tia
  • Vẽ đoạn thẳng BA vuông góc với tia , điểm A nằm trong góc .
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021