Giải câu 2 bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận sgk Toán 7 tập 1 Trang 54

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 54 sgk toán lớp 7 tập 1

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x-3-1125
y-4

Bài làm:

Ta có x và y tỉ lệ thuận với nhau nên .

.

, thay lần lượt các giá trị của x vào $y=-2x$ ta được bảng sau:

x-3-1125
y62-2-4-10
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021