Giải câu 2 bài: Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 77 - sgk giải tích 12

Tính đạo hàm của các hàm số:

a)

b)

c)

Bài làm:

a)

=>

=>

=>

b)

=>

=>

=>

c)

=>

=>

=>

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021