Giải tích lớp 12

Tóm tắt lý thuyết từng bài học trong giải tích 12, hướng dẫn giải các bài tập trong SGK giải tích 12 một cách dễ hiểu, các dạng chuyên đề, dạng bài toán thường gặp trong giải tích 12. Để tìm bài này trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: Giai tich 12 KhoaHoc

CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ LŨY THỪA. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM. TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 4: SỐ PHỨC

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 12