Giải câu 2 bài luyện tập sgk toán 3 trang 67

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 67 sgk toán lớp 3

Mẹ Hà mua 4 gói kẹo và 1 gói bánh, mỗi gói kẹo cân nặng 130g và gói bánh cân nặng 175g. Hỏi mẹ Hà đã mua tất cả bao nhiêu gam kẹo và bánh?

Bài làm:

Bài giải:

Số gam kẹo mà mẹ Hà đã mua là:

4 x 130 = 520 (gam)

Tổng số gam kẹo và bánh mà mẹ Hà đã mua là:

520 + 175 = 695 (gam)

Đáp số: 195 gam

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021