Giải toán 3 bài: Ôn tập về giải toán (tiếp) trang 176 sgk

  • 1 Đánh giá

Trong toán học, bên cạnh việc các con thực hiện các phép tính nhẩm, tính cộng trừ nhân chia, các con còn phải thực hiện các bài giải toán khác nhau có đẩy đủ lời giải và các phép tính. Vậy làm như thế nào để lời giải cũng như các phép tính của mình trong bài toán chính xác nhất. Chúng ta cùng ôn lại bài ôn tập về giải toán.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 176 - sgk toán lớp 3

Một sợi dây dài 9135cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất dài bằng chiều dài sợi dây. Tính chiều dài mỗi đoạn dây?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 176 - sgk toán lớp 3

Người ta dự định chuyển 15700 kg muối lên miền núi bằng 5 xe tải chở đều nhau, đợt đầu có 2 xe đã lên đường. Hỏi đợt đầu chở được bao nhiêu kilogam muối?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 176 - sgk toán lớp 3

Có 42 cái cốc như nhau được xếp vào 7 hộp. Hỏi có 4572 cái cốc cùng loại thì xếp được vào bao nhiêu hộp như thế?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 176 - sgk toán lớp 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Biểu thức 4 + 16 x 5 có giá trị là:

A.100 B. 320

C.84 D. 94

b) Biểu thức 24 : 4 x 2 có giá trị là:

A.3 B.12

C.4 D.48

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Chủ đề liên quan