Giải câu 4 bài luyện tập trang 149 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 149 - sgk toán lớp 3

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như sau. Hãy xếp thành hình dưới đây:

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021