Giải Câu 26 Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng sgk Toán 8 tập 2 Trang 72

  • 1 Đánh giá

Câu 26: Trang 72 - SGK Toán 8 tập 2

Cho tam giác ABC vẽ tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng là .

Bài làm:

Giải Câu 26 Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 72

Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho

Từ M kẻ đường song song với AB cắt AC tại N.

Ta có ∆AMN ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng

Dựng ∆A'B'C' = ∆AMN (theo trường hợp cạnh cạnh cạnh) ta được tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số .

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021