Giải câu 29 bài 5: Phép cộng và phép nhân Toán 6 tập 1 Trang 17

  • 1 Đánh giá

Câu 29: Trang 17 - sgk toán 6 tập 1

Điền vào chỗ trống trong bảng thanh toán sau:

Hướng dẫn giải câu 29 bài  Phép cộng và phép nhân

Bài làm:

Ta có bảng như sau:

Hướng dẫn giải câu 29 bài  Phép cộng và phép nhân

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021