Giải câu 31 Bài 5: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 65

  • 1 Đánh giá

Câu 31: trang 65 sgk toán lớp 7 tập 1

Cho hàm số

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x-0,54,59
y-20

Bài làm:

Ta có:

Thay các giá trị x, y vào hàm số ta được bảng sau:

x-0,5-304,59
y--2036
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021