Giải câu 11 bài: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 56

  • 1 Đánh giá

Câu 11: trang 56 sgk toán lớp 7 tập 1

Đố: Đố em tính được trên một chiếc đồng hồ khi kim giờ quay được 1 vòng thì kim phút, kim giây quay được bao nhiêu vòng?

Bài làm:

Ta có 1 giờ = 60 phút; 1 phút = 60 giây.

1 giờ kim phút quay được 1 vòng và kim giây quay được 60 vòng.

Mà kim giờ quay được 1 vòng trong 12 giờ

12 giờ kim phút quay được 12 vòng và kim giây quay được $60.12=720 vòng$.

Vậy kim giờ quay được 1 vòng thì kim phút quay được 12 vòng và kim giây quay được 720 vòng.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021