Giải câu 36 bài: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 68

  • 1 Đánh giá

Câu 36: trang 68 sgk toán lớp 7 tập 1

Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm

Tứ giác ABCD là hình gì?

Bài làm:

Tứ giác ABCD là hình vuông.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021