Giải câu 32 bài 6: Mặt phẳng tọa độ sgk Toán 7 tập 1 Trang 67

  • 1 Đánh giá

Câu 32: trang 67 sgk toán lớp 7 tập 1

a. Viết tọa độ các điểm M; N; P; Q trong hình sau

b. Em có nhận xét gì về tọa độ các cặp điểm M và N; P và Q?

Bài làm:

a. Hình vào hình ta xác định được: M(-3; 2); N(2; -3); P(0; -2); Q(-2; 0).

b. Hoành độ điểm M là tung độ của điểm N, hoành độ điểm N là tung độ của điểm M.

Hoành độ điểm P là tung độ của điểm Q, hoành độ điểm Q là tung độ của điểm P.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021