Giải câu 4 bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính sgk Vật lí 11 trang 195

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 195 Sgk Vật lí lớp 11

Một hệ gồm hai thấu kính L1 và L2 đồng trục có tiêu điểm ảnh chính L1 trùng với tiêu điểm vật chính của L2 . Chiếu một tia sáng song song tới L1 theo phương bất kì.

a) Chứng minh chùm tia ló ra khỏi L2 cũng là chùm song song.

b) Vẽ đường đi của chùm tia sáng ứng với các trường hợp:

  • L1 và L2 đều là thấu kính hội tụ
  • L1 là thấu kính hội tụ; L2 là thấu kính phân kì.
  • L1 là thấu kính phân kì; L2 là thấu kính hội tụ.

Bài làm:

a) Hệ gồm hai thấu kính L1 và L2 đồng trục có tiêu điểm ảnh chính của (L1) trùng với tiêu điểm vật chính của (L2) => O1O2 = f1 + f2

Chùm tia sáng tới song song: > d1 = => d'1 = f1

=> d2 = O1O2 - d'1 = f2 => d'2 =

=> Chùm tia ló ra khỏi (L2) cũng là chùm tia song song.

b)

  • L1 và L2 đều là thấu kính hội tụ:

Giải câu 4 bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính - sgk Vật lí 11 trang 195

  • L1 là thấu kính hội tụ; L2 là thấu kính phân kì.

Giải câu 4 bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính - sgk Vật lí 11 trang 195

  • L1 là thấu kính phân kì; L2 là thấu kính hội tụ.

Giải câu 4 bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính - sgk Vật lí 11 trang 195

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021