Giải câu 4 bài luyện tập sgk toán 3 trang 81

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 81 sgk toán lớp 3

Mỗi số trong hình tròn là giá trị của biểu thức nào?

Giải bài luyện tập - sgk toán 3 trang 81

Bài làm:

Giải bài luyện tập - sgk toán 3 trang 81

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021