Giải toán 3 bài: Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 trang 155 sgk

  • 1 Đánh giá

Ở bài trước các con đã được làm quen với chữ số 100 000. Và hôm nay, chúng ta sẽ học bài: "Phép cộng các số trong phạm vi 100 000". Để giúp các con nắm bài nhanh và dễ hiểu, thầy cô sẽ lấy ví dụ và hướng dẫn giải bài tập ngay dưới đây, mời các con cùng tham khảo.

A. Ví dụ

  • 2 cộng 9 bằng 11, viết 1 nhớ 1
  • 3 cộng 4 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8
  • 7 cộng 1 bằng 8, viết 8
  • 5 cộng 6 bằng 11, viêt 1 nhớ 1
  • 4 cộng 4 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 155 - sgk toán lớp 3

Tính:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 155 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 18257 + 64439 b) 35046 + 26734

52819 + 6546 2475 + 6820

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 155 - sgk toán lớp 3

Tính diện tích hình chữ nhật ABCD(kích thước theo hình vẽ)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 155 - sgk toán lớp 3

Đoạn đường AB dài 2350m và đoạn đường CD dài 3km. Hai đoạn đường này có chung một chiếc cầu từ C đến B dài 350m. Tính độ dài đoạn đường từ A đến D?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem
Chủ đề liên quan