Giải toán 3 bài: Số 100 000 Luyện tập trang 146 sgk

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học bài 100 000. Để hiểu bài và làm bài tốt hơn, các con có thể tham khảo ví dụ cũng như cách thầy cô hướng dẫn giải ngay dưới đây.

A. Lý thuyết

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 146 - sgk toán lớp 3

Số:

a) 10 000; 20 000; … ; …. ;50 000; … ; … ;80000; … ;100 000

b) 10 000; 11000; 12000; … ; … ; ….;16000; … ; ….. ; ….

c) 18000; 18100; 18200; … ; …. ; …. ; 18700; … ; … ; …

d) 18235; 18236; … ; … ; … ; …

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 146 - sgk toán lớp 3

Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 146 - sgk toán lớp 3

Số:

Số liền trướcSố đã choSố liền sau
12 534
43 905
62 370
39 999
99 999

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 146 - sgk toán lớp 3

Một sân vận động có 7000 chỗ ngồi, đã có 5000 người đến xem bóng đá. Hỏi sân vận động đó có bao nhiêu chỗ chưa có người ngồi?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 13 lượt xem
Chủ đề liên quan