Giải câu 5 bài: Phương trình mặt phẳng

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 80 - sgk hình học 12

Cho tứ diện có các đỉnh là A(5; 1; 3), B(1; 6; 2), C(5; 0; 4), D(4; 0; 6)

a) Hãy viết phương trình của các mặt phẳng (ACD) và (BCD).

b) Hãy viết phương trình mặt phẳng () đi qua cạnh AB và song song với cạnh CD.

Bài làm:

a) Ta có:

=>

=> Phương trình mp(ACD) là:

Phương trình mp(BCD) là:

b) Gọi phương trình mặt phẳng () đi qua cạnh AB và song song với cạnh CD là mp(P).

Ta có:

=>

=> Phương trình mp(P) có dạng:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021