Giải câu 6 trang 57 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 57 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Trong một nhà máy sản xuất rượu, người ta dùng một loại nguyên liệu chứa 50% xenlulozo để sản xuất rượu etylic. Biết hiệu suất là 70%. Để sản xuất 1 tấn rượu etylic thì khối lượng mùn cưa cần dùng là

A. 6000 kg

B. 5031 kg

C. 500 kg

D. 5051 kg

Bài làm:

PTHH:

Khối lượng xenlulozo cần dùng là: (tấn)

Khối lượng mùn cưa chứa 50% xenlulozo là: tấn

Đáp số: D

  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9