Giải câu 65 bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn sgk Toán 7 tập 1 Trang 34

  • 1 Đánh giá

Câu 65 : Trang 34 sgk toán 7 tập 1

Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn rồi viết chúng dưới dạng đó

Bài làm:

Do 8 = , 5, 20 = \(2^{2}\). 5, 125 = \(5^{3}\) đều không chứa thừa số nguyên tố nào khác 2 và 5 nên chúng ở vẫn ta có phân số được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn

Ta có:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021