Giải bài 7: Đồ thị của hàm số y=ax (a≠0) sgk Toán 7 tập 1 Trang 69 74

  • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày về khái niệm và cách vẽ đồ thị của hàm số. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 7 tập 1, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Khái niệm đồ thị của hàm số

Đồ thị của hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa độ.

2. Đồ thị của hàm số y=ax (a≠0)

Đồ thị của hàm số y=ax (a≠0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 39: trang 71 sgk toán lớp 7 tập 1

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số sau:

a. y=x;

b. y=3x;

c. y=-2x;

d. y=-x.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 40: trang 71 sgk toán lớp 7 tập 1

Đồ thị của hàm số y=ax nằm ở những góc phần tư nào của mặt phẳng tọa độ Oxy nếu:

a. a > 0?

b. a < 0?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 41: trang 72 sgk toán lớp 7 tập 1

Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số y= -3x;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 42: trang 72 sgk toán lớp 7 tập 1

Đường thẳng OA trong hình là đồ thị của hàm số y = ax.

a. Hãy xác định hệ số a;

b. Đánh dấu điểm trên đồ thị có hoành độ bằng

c. Đánh dấu điểm trên đồ thị có tung độ bằng -1.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 43: trang 72 sgk toán lớp 7 tập 1

Trong hình: Đoạn thẳng OA là đồ thị biểu diễn chuyển động của người đi bộ và doạn thẳng OB là đồ thị biểu diễn chuyển động của người đi xe đạp. Mỗi đơn vị trên trục Ot biểu thị một giờ, mỗi đơn vị trên trục OS biểu thị 10km. Qua đồ thị, em hãy cho biết:

a. Thời gian chuyển động của người đi bộ, của người đi xe đạp.

b. Quãng đường đi được của người đi bộ, của người đi xe đạp.

c. Vận tốc (km/h) của người đi bộ, của người đi xe đạp.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 44: trang 73 sgk toán lớp 7 tập 1

Vẽ đồ thị của hàm số .

Bằng đồ thị hãy tìm:

a.

b. Giá trị của x khi

c. Các giá trị của x khi y dương, y âm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 45: trang 73 sgk toán lớp 7 tập 1

Hai cạnh của hình chữ nhật có độ dài là 3m và x(m).

Hãy viết công thức biểu diễn diện tích theo x.

Vì sao đại lượng y là hàm số của đại lượng x?

Hãy vẽ đồ thị của hàm số đó.

Xem đồ thị, hãy cho biết:

a. Diện tích của hình chữ nhật bằng bao nhiêu khi x = 3m; x = 4m?

b. Cạnh x bằng bao nhiêu khi diện tích y của hình chữ nhật bằng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 46: trang 73 sgk toán lớp 7 tập 1

Đồ thị trong hình được sử dụng để đổi đơn vi đo từ đội dài in-sơ sang xăng - ti - mét. Xem đồ thị hãy cho biết 2in (in-sơ); 3in (in-sơ) bằng khoảng bao nhiêu xăng - ti - mét?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 47: trang 74 sgk toán lớp 7 tập 1

Đường thẳng OA trên hình là đồ thị của hàm số y = ax. Hệ số a bằng bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 7 bài 7: Đồ thị của hàm số y=ax (a≠0)


  • 41 lượt xem