Giải bài 5: Hàm số sgk Toán 7 tập 1 Trang 62 65

  • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày về khái niệm mới là hàm số. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 7 tập 1, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết

Khái niệm về hàm số

Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của xx gọi là biến số.

Chú ý:

  • Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y được gọi là hàm hằng.
  • Hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng công thức,..
  • Khi y là hàm số của x ta có thể viết y=f(x); y=g(x);....Chẳng hạn, với hàm số được cho bởi công thức y=2x+3, ta còn có thể viết y=f(x)=2x+3 và khi đó, thay câu "khi x bằng 3 thì giá trị tương ứng của y là 9", ta viết f(3)=9.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 24: trang 63 sgk toán lớp 7 tập 1

Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau:

x-4

-3

-2-11234
y1694114916

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 25: trang 64 sgk toán lớp 7 tập 1

Cho hàm số .

Tính

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 26: trang 64 sgk toán lớp 7 tập 1

Cho hàm số

Lập bảng các giá trị tương ứng của y khi

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 27: trang 64 sgk toán lớp 7 tập 1

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là:

a.

x-3-2-112
y-5-7,5-1530157,5

b.

x01234
y22222

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 28: trang 64 sgk toán lớp 7 tập 1

Cho hàm số

a. Tính

b. Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:

x-6-4-325612

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 29: trang 64 sgk toán lớp 7 tập 1

Cho hàm số

Hãy tính

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 30: trang 64 sgk toán lớp 7 tập 1

Cho hàm số

Khẳng định nào sau đây là đúng:

a.

b.

c.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 31: trang 65 sgk toán lớp 7 tập 1

Cho hàm số

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x-0,54,59
y-20

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 7 bài 5: Hàm số


  • 13 lượt xem