Giải câu 99 bài: Ôn tập chương 1 sgk Toán 7 tập 1 Trang 49

  • 1 Đánh giá

Câu 99: trang 49 sgk toán lớp 7 tập 1

Tính giá trị của các biểu thức sau:

;

.

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021