Giải câu 66 bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn sgk Toán 7 tập 1 Trang 34

  • 1 Đánh giá

Câu 66 : Trang 34 sgk toán 7 tập 1

Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn rồi viết chúng dưới dạng đó

Bài làm:

Ta có các mẫu của các phân số trên là 6=2.3, 11=1.11, 9=3.3, 18 = 2.

=>đều có chứa thừa số nguyên tố khác 2 và 5 nên chúng được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

Thực hiện bằng máy tính ta có:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021